Hipnoz Kodeksi

Hiçbir baskı altında olmadan, aşağıda geçen kodekslere/ kurallara dikkat edeceğime dair söz veriyorum.

•Hipnozu, sadece hipnoz edilen kişinin onayı ve rızasıile, eğitimin devamında ve/veya alıcı ile kararlaştırılmış hedef çerçevesi içinde uygulayacağım.

•Hipnoz edilen kişinin sağlığına zarar verecek durumlardan sakınarak, yarar veriski dengeleyerek, sorumluluğun bilincide olacağım.

•Hipnoz çerçevesi içeresinde, insan onurunu hiçe sayan veya onur kırıcı durumlardan sakınacağım.

•Hipnoz edilen kişiye, iyileşme ihtimalini ve başarı ümidini gerçeğe uygun sunacağım ve bu bilgi içerisinde, ticaretle ilgili konulardan uzak duracağım.

•Hipnoz uzmanı olarak ,toplumdakikonumunauygunolan mahremiyeti ve susma zorunluluğunu koruyacağım , şayet bu koruma, hipnoz edilen kişi ve/veya üçüncüşahısın hayatitehlikesinedüşürmeyecek ise.

Bütün uzmanlarımız bu kedeksteki şartları kabul etmiş ve uymaya yemin etmişlerdir.